Nhân lực kỹ thuật trang thiết bị y tế còn yếu

Ngày 16/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Phát triển nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, hiện nay công tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật trang thiết bị y tế vẫn chưa toàn diện, còn thiếu và yếu, chưa kết nối được 3 bên là đơn vị sử dụng – đơn vị kinh doanh bảo hành – các viện nghiên cứu, trường đại học.

 

Hiện nay, hệ thống đào tạo nhân lực thiết bị y tế còn yếu. Ảnh: Internet

Theo số liệu của Bộ Y tế đánh giá chưa đầy đủ về nguồn nhân lực kỹ thuật tại 30 tỉnh, thành phố cho thấy hiện nay, đội ngũ cán bộ y tế về trang thiết bị y tế hầu hết là kiêm nhiệm; những đơn vị có cán bộ phụ trách kỹ thuật về trang thiết bị y tế trình độ chủ yếu là cao đẳng hoặc trung cấp. Tỷ lệ kỹ sư trên tổng số cán bộ làm về công tác trang thiết bị y tế chỉ là 6% là quá thấp.

Các đại biểu cũng cho rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ được đào tạo còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, nhân lực phụ trách công tác trang thiết bị y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện huyện phần lớn là kiêm nhiệm, không chuyên nghiệp và chưa được đào tạo cơ bản.

Mai Lan

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.