Điều kiện CIP là gì ? Trách nhiệm của người mua và bán trong CIP

Điều kiện CIP là gì? Điều kiện CIP là điều kiện giao hàng được sử dụng khá phổ biến trong các hoạt động xuất nhập khẩu. Hiểu rõ điều kiện CIP giúp người mua và người bán hiểu hơn về trách nhiệm của mình trong lô hàng xuất nhập khẩu.

Cùng tìm hiểu sâu hơn về điều kiện CIP và trách nhiệm của người mua và người bán trong điều kiện CIP?

Quy định trong điều kiện CIP là gì?

CIP là một điều kiện của Incoterms, trong đó:

Người bán phải:

  • Ký hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định
  • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
  • Giao hàng cho người vận tải đầu tiên
  • Ký hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm
  • Cung cấp cho người mua hoá đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm hoặc bằng chứng khác để thể hiện hàng đã được bảo hiểm

Người mua phải:

  • Nhận hàng khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, khi hoá đơn, đơn bảo hiểm và chứng từ vận tải được giao cho mình
  • Chịu rủi ro và tổn thất kể từ khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên

Điều kiện CIP – Điều kiện cước phí và bảo hiểm trả tới đã được quy định, thỏa thuận giữa người bán và người để đưa hàng rới quy định. Người mua phải kí hợp đồng những rủi ro của người mua về mất mát, hư hỏng của hàng hóa trong quá trình vận tải.


5/5


(1 Review)

WiKi, Xuất Nhập Khẩu - Tags: ,