Điều kiện DAP là gì ?

Điều kiện DAP là một trong những điều kiện giao hàng được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát về điều kiện giao hàng với quốc tế.

Điều Kiện DAP Là Gì?

Incoterms nó được coi như bảng cửu chương trong ngành xuất nhập khẩu. Điều kiện DAP là một trong những điểm quan trọng trong quá trình trao đổi hàng hóa quốc tế.

DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms.

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi rủi ro tới địa điểm đó. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó. Nếu người bán, theo hợp đồng vận tải phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Điều kiện DAP yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu hoặc làm các thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu các bên muốn người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế và chi phí liên quan đến nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DDP.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xuất nhập khẩu. Điều kiện DAP áp dụng đối với mọi phương thức vận tải nên mọi người hoạt động trong lĩnh vực cần lưu ý. Cùng nhau cập nhật những thông tin hữu ích trên trang để thuận lợi phát triển kinh tế. Thân ái!


5/5


(1 Review)

WiKi, Xuất Nhập Khẩu - Tags: