101 câu nói hay về sự cố gắng bằng tiếng anh, vươn tới thành công

Có thể nói rằng những câu nói hay về sự cố gắng bằng tiếng anh chính là ngọn đuốc soi rọi chặng đường thành công đang ở phía trước. Những câu nói hay về sự cố gắng thôi thúc ý chí, nghị lực trong mỗi người, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách đang giăng kín trước mặt. Dưới đây, chúng tôi xin gửi tặng các bạn những câu nói hay nhất, ấn tượng nhất, mời các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé.

Câu nói hay về sự cố gắng bằng tiếng anh

Cuộc sống với muôn màu sắc và màu đen tối tăm chính là một mảng màu mà không ai có thể tránh được. Những câu nói hay về sự cố gắng bằng tiếng anh sẽ góp phần sốc lại tinh thần, giúp bạn cảm thấy vui vẻ, lạc quan hơn và tiến lên phía trước. Cùng nhau nghiền ngẫm những câu nói hay dưới đây nhé.

– Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

– Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

– On the way to success, there is no trace of lazy men. – – Khuyết danh

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

– If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – – Michael Jordan

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

– I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – – Michael Jordan

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

– Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – – William Ralph Inge

Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

Danh ngôn tiếng Anh giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống

– A winner never stops trying. – Tom Landry

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

– Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

– Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne

Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

– Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

– Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

– Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

-Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.

Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.

-A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

-Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

-The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

-A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace.

Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.

-Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved.

Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn.- We cannot insure success, but we can deserve it.

Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

-If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

-You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile.

Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

-As a camel beareth labor, and heat, and hunger, and thirst, through deserts of sand, and fainteth not; so the fortitude of a man shall sustain him through all perils.

Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa.

-Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

Câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực cố gắng trong cuộc sống

Tặng bạn chùm những câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực cố gắng nhất nhé. Đó sẽ là điểm tựa để bạn gặt hái được nhiều điều tốt đẹp nhất. Những câu nói hay này được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội và hốt triệu like trên mạng xã hội.

-Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

-The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.

-Put your best effort towards your best opportunities, not your biggest problems.

Hãy tập trung nỗ lực cao nhất vào những cơ hội tốt nhất chứ không phải những rắc rối tồi tệ nhất.

-I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

-Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.

Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

-A winner never stops trying.

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

-Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

-Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.

Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

-Set your target and keep trying until you reach it.

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

-Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

-Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

.-If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.

Dịch: Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại.

Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó. – Michael Jordan

-I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Dịch: Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.– Michael Jordan

-Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.

Dịch: Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó. – William Ralph Inge

-A winner never stops trying.

Dịch: Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng. – Tom Landry

-Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Dịch: Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.– H. Jackson Brown Jr.

-Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.

dịch: Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử. – William Van Horne

-Set your target and keep trying until you reach it.

Dịch: Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.- Napoleon Hill

-Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Dịch: Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.― Robert F. Kennedy

-Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Dịch: Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.– Khuyết danh

-Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved ( Ralph Waldo Emerson)

Dịch: Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và nếu thiếu nó bạn không thể đạt được điều gì to lớn.We can’t insure success, but we can deserve it ( John Adams)

-The man who removes a mountain begins by carrying away small stones ( William Faulkner)

Dịch: Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

Trên đây là tổng hợp những câu nói hay về sự cố gắng bằng tiếng anh. Những câu nói hay này sẽ tiếp thêm cho mỗi người sự tự tin để đạt được mục đích đã vạch sẵn. Nhandaovadoisong.com xin chúc các bạn mạnh khỏe, thành công.

Cuộc Sống, những câu nói hay - Tags: