Tuyển tập 99+ châm ngôn cuộc sống tiếng anh hay, ý nghĩa nhất

Gửi tặng bạn chùm châm ngôn cuộc sống tiếng anh hay, sâu sắc nhất. Đọc những câu châm ngôn này, bạn sẽ có thêm những suy nghĩ tích cực, tiếp thêm sức mạnh vượt lên chính mình và giành được thành công. Hiện nay, những câu châm ngôn này đã trở thành kim chỉ nam của nhiều bạn trẻ thành đạt

Cùng nhau đọc chúng mỗi ngày để khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng nhé!

Châm ngôn cuộc sống tiếng anh hay

Những dòng châm ngôn cuộc sống tiếng anh hay dưới đây nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Với những câu châm ngôn hay, ý nghĩa sâu sắc sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn bạn thêm đẹp hơn đấy nhé!

+ Life is a story, make yours the best seller.

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

+ When life changes to be harder, change yourself to be stronger.

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

+ In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.

Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.

+ You’re given this life because you’re strong enough to live it.

Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

+ Life is trying things to see if they work.

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.

+ Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

+ You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

+ Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

+ One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

+ The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.

Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.

+ Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

+ Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.

+ If you sleep on life, all you will have are dreams.

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

+ Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

1.There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.

2.Do all things with love.

Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu. (Và thành công sẽ đến với bạn)

3.Change your thoughts and you change your world.

Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết)

4.Everything has beauty, but not everyone sees it.

Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.

5.The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

6.Believe you can and you’re halfway there.

Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường.

7.If you cannot do great things, do small things in a great way.

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

8.Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

9.Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc. (Đôi khi bạn bè như cái quần què)

10.Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá giống với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)

11.The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

12.It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.

13.Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

14.Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

15.Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

16.The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.

17.One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.

Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.

18.Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)

19.Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.

20.Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

Châm ngôn tiếng anh ngắn

Dưới đây là chùm châm ngôn tiếng anh ngắn mà chúng tôi đã dày công tổng hợp, mời các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ thích thú với những châm ngôn hay này.

21.Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you-er than you!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành người như bạn mà giỏi hơn bản thân bạn đâu.

22.The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Người bi quan phàn nàn về gió; người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi; còn người sống thực tế thì sẽ đi điều chỉnh những cánh buồm. (Bối cảnh trên thuyền, câu châm ngôn này khuyên chúng ta hãy hành động để thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn).

23.The only true wisdom is in knowing you know nothing.

Sự khôn ngoan thực sự là hiểu được rằng bạn đang không biết gì. (Đừng tỏ ra cái gì cũng biết, không khôn ngoan tý nào đâu)

24.Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự hoàn thiện bản thân.

25.Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

Cuộc sống không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một sự thực tế để trải nghiệm.

26.You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to

Bạn không thể chọn lựa gia đình. Họ là món quà mà Chúa ban cho, cũng giống như bạn vậy (Câu mình cảm thấy có ý nghĩa nhất)

27.A single rose can be my garden… a single friend, my world.

Một bông hồng duy nhất có thể là cả khu vườn của tôi… một người bạn duy nhất có thể là cả thế giới đối với tôi.

28.It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.

29.All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

30.Problems are not stop signs, they are guidelines.

Những vấn đề nảy sinh không phải là dấu hiệu dừng lại, chúng là hướng dẫn để đi tiếp.

31.When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.

Khi chúng ta không thể thay đổi một tình thế – chúng ta được thử thách để thay đổi chính mình.

32.The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.

Thế giới là đất nước của tôi, tất cả nhân loại là anh em của tôi, và làm những điều tốt là tôn giáo của tôi.

33.Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.

Đàn ông khôn ngoan cất lời khi họ có điều muốn nói; Còn đàn ông ngốc cất lời khi họ buộc phải nói điều gì đó.

34.Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn quyến rũ để khiến cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

35.The secret of success is getting started.

Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.

36.If opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

37.A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

Một nhà lãnh đạo là một người biết đường, đi đường và chỉ đường.

38.There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên trái đất này cao quý hơn tình bạn thực sự.

39.I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi đã không hề thất bại. Bởi tôi vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu quả.

40.Whoever is happy will make others happy too.

Bất cứ ai hạnh phúc cũng sẽ khiến người khác hạnh phúc theo.

Trên đây là những châm ngôn cuộc sống tiếng anh hay, ấn tượng, sâu sắc nhất. Những châm ngôn này sẽ tiếp thêm động lực cho bạn, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng, vững tin giành nhiều điều tốt đẹp phía trước. Chúng tôi chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!

những câu nói hay - Tags: