[HOT] Những câu chửi hay và chất nhất trên facebook hiện nay

Những câu chửi hay và chất nhất trên facebook, được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ với mong muốn mang đến cho các độc giả có thể biết được những câu chửi xéo thâm thúy và sâu sắc nhất, để dằn mặt những đứa bạn khốn nạn, những đứa đồng nghiệp nhiều chuyện…

Những câu chửi có văn hóa, không tục tĩu, không chửi bậy .. cũng đủ làm cho bọn bạn đểu, bạn chó… cảm thấy vô cùng cay cú. Đừng bỏ lỡ nhé!

Contents

Top 20 câu chửi hay không tục dằn mặt bọn khốn nạn

Top 20 câu chửi hay không tục dằn mặt bọn khốn nạn là những stt chửi bạn bè thâm thúy nhất. Trên đời này có nhiều đứa khốn nạn luôn lợi dụng lòng tốt, lòng tin của người khác để tư lợi cho bản thân. Đừng vì hiền lành hay ngu ngốc để bị người khác lợi dụng lần này đến lần khác nhé!

+ sốɴɢ ở đờɪ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ᴄáɪ ᴋʜôɴ ɴằᴍ ở đâᴜ ᴄʜứ ʙạɴ đừɴɢ ᴛỏ ᴠẻ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴãᴏ ᴄủᴀ ʙạɴ đéᴏ đượᴄ xᴏắɴ.

+ ᴄậᴜ ʟà ᴄậᴜ ᴄòɴ ᴛớ ʟà ᴛớ. ɴʜắᴍ ᴄʜơɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜì ᴛé đɪ ᴄʜứ đừɴɢ đɪ ɴóɪ xấᴜ. ᴄʜấᴛ ʟà ᴄậᴜ đéᴏ ʙằɴɢ ᴛôɪ.

+ ᴛᴀᴏ sốɴɢ ᴛʀêɴ ᴛìɴʜ ɴɢʜĩᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ, ᴄòɴ ᴍàʏ đè ʟêɴ ᴛìɴʜ ɴɢʜĩᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴍà sốɴɢ đᴍ sốɴɢ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴛʀọɴ ᴄʜữ ᴀɴʜ ᴇᴍ. ɢởɪ ᴛʜằɴɢ ʙạɴ ᴛừɴɢ ᴛʜâɴ!

+ ʙạɴ à ʙạɴ ʙɪếᴛ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʀấᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ. ɴếᴜ ʙạɴ ᴅɪễɴ ᴛốᴛ ᴛʜì ɴɢườɪ đờɪ sẽ ɴóɪ ʙạɴ ʟà 𝟷 ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄòɴ ʙạɴ ᴅɪễɴ ᴍà đéᴏ ʀᴀ ᴅɪễɴ ᴛʜì ᴍìɴʜ sẽ ᴛɪễɴ ʙạɴ đɪ ɴʜé.

+ Đɪếᴜ ᴛʜᴜốᴄ ᴛàɴ ʙêɴ ʟʏ ʀượᴜ ᴄạɴ. Đờɪ ᴋʜốɴ ɴạɴ ʙɪếᴛ ᴀɪ ʟà ʙạɴ đâʏ?

+ Đầᴜ đầʏ ᴛᴏ́ᴄ – ᴏ́ᴄ đầʏ ᴘʜâɴ. Đầᴜ ʟᴀ̀ ɴʜâɴ – ᴍᴀ̀ ᴛʜâɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ́. – ɢửɪ ᴛặɴɢ ᴍᴀ̀ʏ đᴏ́. ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ɢắɴ ᴍᴀ́ᴄ, 𝟸 ᴄʜữ ” ʙᴀ̣ɴ ᴛʜÂɴ”.

+ ᴛᴀᴏ ɴʜɪềᴜ ʟᴜ́ᴄ ɴɢᴜ ɴɢơ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢâʏ ᴛʜơ ɴʜư ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̃ => sốɴɢ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉ ᴍᴀ̀ ᴄứ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀᴏ ᴛʜượɴɢ.

+ ᴛᴀᴏ ᴄʜơɪ ʙờɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴜôɴɢ ʟơɪ, ᴍᴀ̀ ᴄʜẳɴɢ ǫᴜᴀ ᴛᴀᴏ ᴄʜơɪ để ʙɪếᴛ ᴠɪ̣ đờɪ. => ʜư ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʜᴏ̉ɴɢ.

+ ᴍᴀ̀ʏ đừɴɢ sᴏ sᴀ́ɴʜ ᴛᴀᴏ ᴠớɪ ɴᴏ́ – ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴀᴏ ʟᴀ̀ ɴɢườɪ – ᴠᴀ̀ đừɴɢ ʙậᴛ ᴄườɪ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ đɪềᴜ đᴏ́ – ᴠɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴠớɪ ɴᴏ́ đềᴜ ᴄʜᴏ́ ɴʜư ɴʜᴀᴜ.

+ Đã ʜếᴛ ɴʜɪệᴍ ᴋì ʟàᴍ ɴᴀɪ – ᴛừ ᴍᴀɪ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ʟàᴍ ᴄáᴏ – Để ɴʜữɴɢ đứᴀ ʙố ʟáᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜế ɴàᴏ ʟà ʟễ độ.

+ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴛᴀɴ ᴘʜɪᴍ ᴛᴀ̀ɴ ʀồɪ ᴄᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̣
ᴍᴀ̀ɴ đêᴍ ʙᴜôɴɢ sᴜốɴɢ ʀồɪ ɢỡ ᴄᴀ́ɪ ᴍặᴛ ɴᴀ̣
Đᴀᴜ ʟắᴍ ʀồɪ, xɪɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜâɴ ʙớᴛ ᴛự ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣.

+ ᴏᴋ. ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟᴀ̀ ᴛᴀᴏ ɢɪᴀ̉ ᴛᴀ̣ᴏ – ɴʜưɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣ᴏ ɴʜư ᴍᴀ̀ʏ!

+ Đừɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢì ᴄᴏ́ ʟỗɪ ᴠớɪ ᴛᴀᴏ – ʀồɪ đơɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴛʜốᴛ ʀᴀ 𝟸 ᴄʜữ ” xɪɴ ʟỗɪ ” – ɴếᴜ 𝟸 ᴄʜữ xɪɴ ʟỗɪ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏếᴛ đượᴄ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏệɴ – ᴛʜɪ̀ ʟê ᴠăɴ ʟᴜʏệɴ đᴀ̃ ᴋʜôɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ᴛᴜ̀.

+ ᴄᴏ́ sắᴄ ᴛʜɪ̀ … ʙᴀ̣ɴ ᴛớɪ
– ᴄᴏ́ ᴛɪềɴ ᴛʜɪ̀ … ʙᴀ̣ɴ ᴄʜơɪ
– ᴄᴏ́ ʜơɪ ᴛʜɪ̀ … ʙᴀ̣ɴ ᴅựᴀ
ᴛᴏᴀ̀ɴ 𝟷 ʟᴜ̃ ʙẩɴ ʙựᴀ đậᴍ ᴄʜấᴛ ʙᴇ̀ – ᴛʜôɪ ᴛʜɪ̀ ʙʏᴇ 𝟸 ᴄʜữ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀.

+ ᴋʜɪ ᴛᴀᴏ ʟᴏɴᴇʟʏ, ʀấᴛ ᴄầɴ ᴀɪ đᴏ́ ở ʙêɴ ᴄᴀ̣ɴʜ
– ᴄʜɪ̉ ᴄầɴ ᴠᴀ̀ɪ 𝟹 ᴛʜằɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏʏ.
– ɴʜưɴɢ ᴘᴇ́ᴛ ᴋɪếᴍ ở đâᴜ ʀᴀ ʙâʏ ɢɪờ.
– ᴛᴜ̣ɪ ᴘᴀʏ đᴀ̃ ẩɴ ʜếᴛ, ʟᴜ́ᴄ ᴄʜếᴛ ᴋᴜ̃ɴɢ đ** ᴛʜấʏ ᴛʜằɴɢ ɴᴀ̀ᴏ.

– ᴄᴜ̣ᴄ sʜɪᴛ ʜᴀ̣ɴɢ 𝟹 ᴍᴀ̀ ᴄứ ᴛưởɴɢ sᴏᴄᴏʟᴀ ʜᴀ̣ɴɢ ɴʜấᴛ
– ᴄᴜ̣ᴄ sʜɪᴛ ᴛʀôɪ sôɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛưởɴɢ ʙôɴɢ ʜồɴɢ Đᴀ̀ ʟᴀ̣ᴛ
– ᴄᴜ̣ᴄ sʜɪᴛ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đườɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛưởɴɢ ᴍɪếɴɢ ᴛʜɪ̣ᴛ sườɴ ᴛʀêɴ ᴅɪ̃ᴀ
– ᴄưɴɢ ᴀᴛsᴍ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ.

+ ʟợɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ʀồɪ ʙᴏ̉ đɪ ᴋʜôɴɢ 𝟷 ʟờɪ ᴛᴀ̣ᴍ ʙɪệᴛ.

+ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛᴀᴏ!! … ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ᴄó ǫᴜʏềɴ ɢᴀɴʜ ɢʜéᴛ!!…. ɴʜưɴɢ -ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴛᴀᴏ….ᴛʀừ ᴛᴀᴏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴘʜÁɴ xÉᴛ!

+ ᴍàʏ ᴋʜôɴɢ ưᴀ ᴛᴀᴏ … ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ ᴄả!!! ᴍá sᴀɴʜ ᴛᴀᴏ ʀᴀ … ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ để ʟàᴍ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴍàʏ.

+ ᴠẫɴ ʜìɴʜ ʜàɪ đó, ᴛíɴʜ ᴄʜó ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ … Ôɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó đɪêɴ ɴɢàʏ ɴàᴏ ᴠẫɴ sốɴɢ .. ᴍàʏ ɴʜỷ!

+ ʙọɴ ᴍàʏ ᴋʜóᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜắᴄ ɢì đã ᴋʜổ, ʙố ᴍàʏ ᴄườɪ ɴʜưɴɢ ʟệ đổ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ.

+ ɴếᴜ ɴɢàʏ xưᴀ… ᴛᴀ ʟà 𝟷 ᴄᴏɴ ɴᴀɪ ᴠàɴɢ ɴɢơ ɴɢáᴄ – ᴛʜì ʙâʏ ɢɪờ… ᴍàᴜ ᴠàɴɢ đã ɴʜạᴛ ᴠà ᴄáɪ áᴄ ʟêɴ ɴɢôɪ.

+ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ᴅừɴɢ ʟạɪ để xᴇᴍ đứᴀ ɴàᴏ ʟà ʙạɴ, đứᴀ ɴàᴏ ʟà ᴄʜó. Đứᴀ ɴàᴏ ᴄó ʙêɴ ᴛᴀᴏ ᴋʜɪ ᴋʜó. ᴠà đứᴀ ɴàᴏ ᴄʜó ʜᴀʏ ᴍóᴄ ᴍó sᴀᴜ ʟưɴɢ.

+ ᴛʜà ɴɢᴜ ᴠì ᴛʜɪếᴜ ɪ ốᴛ ᴄòɴ ʜơɴ ʟà ᴄó ɪ ốᴛ ᴍà ᴠẫɴ ɴɢᴜ.

+ ɴɢườɪ ᴛʜì ɴʜư ᴄáɪ ᴄʜậᴜ ᴍà ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ ʟà ʜᴏᴀ ʜậᴜ.

+ Đờɪ ǫᴜá ᴄʜáɴ ɴêɴ ᴛᴀᴏ ᴄʜẳɴɢ ɴɢáɴ đứᴀ ɴàᴏ! ᴄứ xôɴɢ ᴠô, ᴛᴀᴏ sẽ ᴄʜᴏ ᴍàʏ đɪ ôᴛô ʀᴀ ɴɢʜĩᴀ địᴀ!

+ ʙạɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʙạᴄ.
– ɴêɴ đừɴɢ ᴄó ᴍà ᴛưởɴɢ ᴍìɴʜ ᴄó ɢɪá
– ʀồɪ ʟàᴍ ᴍá ɴɢườɪ ᴛᴀ
– ᴋʜốɴ ɴạɴ ᴍìɴʜ ᴄʜᴏ ăɴ Đạɴ đó ʙạɴ à.

+ ᴍàʏ đã ʜɪểᴜ ʜếᴛ ᴠề ᴛᴀᴏ ᴄʜưᴀ ᴍà ʟᴜôɴ ᴛỏ ʀᴀ ᴍìɴʜ đúɴɢ ᴠậʏ. ᴍàʏ ɴíᴜ ᴋéᴏ ᴛʜì đượᴄ ɢì ᴄʜứ. ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ᴄʜỉ ʟà đᴀᴜ ᴛʜôɪ. ʜãʏ sᴜʏ ɴɢʜĩ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍàʏ đã ɴóɪ ᴠớɪ ᴛᴀᴏ.ᴛᴀᴏ ᴋʜôɴɢ sợ ᴋịᴄʜ ɴóɪ….
– ᴠì ᴛᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴘʜáᴛ óɪ ᴋʜɪ ᴍàʏ ɴóɪ ᴄʜóɪ ᴛᴀɪ……!
– ɴʜưǫ ᴛᴀᴏ sợ ᴋịᴄʜ ᴄâᴍ….
– ᴍàʏ ᴅɪễɴ âᴍ ᴛʜầᴍ ʟàᴍ ᴛʜâᴍ ᴛâᴍ ᴛᴀᴏ ʟầᴍ ᴛưởɴɢ…..!

#Những câu chửi tục mất dạy nhất

Những câu chửi tục mất dạy nhất được rất nhiều người săn đón và chia sẻ rầm rộ. Những câu chửi này sẽ giúp các bạn trút bỏ đi những cơn bực tức và muộn phiền trong lòng. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

𝟷. Đờɪ ʟắᴍ ᴛʀò ʜᴀʏ: ʟᴏᴀʏ ʜᴏᴀʏ ᴛᴏàɴ ɢặᴘ ᴄʜó.

𝟸. ᴛᴀᴏ ʙɪếᴛ sốɴɢ ʟà ᴘʜảɪ ᴛàɴ áᴄ
ᴠà ᴘʜảɪ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜó ɴʜư ᴛụɪ ᴍàʏ.

𝟹. ᴍᴜốɴ đếɴ ᴠớɪ 𝟷 ᴄᴏɴ Đĩ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó ᴛɪềɴ để ᴄʜɪ
ᴍᴜốɴ đấᴜ ᴠớɪ 𝟷 ᴄᴏɴ ᴋɪ ᴄʜỉ ᴄầɴ ʟặɴɢ . . ɪᴍ ᴍà ᴋʜɪɴʜ ʙỉ.

𝟺. ᴛᴀᴏ ᴋʜờ, ɴʜưɴɢ ᴛᴀᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜứ ɴàᴏ ᴅơ.
ᴛʜứ ᴅơ ɴʜư ᴍìɴʜ. ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴛᴀᴏ ɴʜìɴ sơ ʟà ɴʜớ

𝟻. ᴛᴀᴏ ᴛᴜʏ ʜɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ᴍàʏ ʟàᴍ ᴘʜɪềɴ ᴛớɪ ᴛᴀᴏ
ᴍộᴛ ᴋʜɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ áᴄ ǫᴜỷ đã ᴅâɴɢ ᴄᴀᴏ, ᴛʜì ᴍàʏ sẽ ʟᴀᴏ đᴀᴏ ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ʀᴀ sᴀᴏ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴅᴏ ᴍàʏ ᴛự ᴛạᴏ :)))))

𝟼. ʟịᴄʜ sự ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó – ᴄʜỉ ᴄó ᴄáɪ ᴍáᴜ ᴄʜơɪ ᴄʜó ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ sáɴʜ ʙằɴɢ

ᴄʜơɪ ᴛʜì ʙɪếᴛ – ɢặᴘ ᴛʜì ʜɪểᴜ . . .

Đừɴɢ ɴɢʜᴇ ĐỒɴ ᴠì đã ʟà ĐỒɴ ᴛʜì ʟàᴍ ʟ** ɢì ᴄó ᴛʜậᴛ.

𝟽. xᴏắɴ ᴀɪ ᴄʜứ đừɴɢ xᴏắɴ ᴛᴀᴏ
Đã ʟà ᴄʜó ɴɢᴀᴏ ᴛʜì đừɴɢ ǫᴜá ᴛự ᴄᴀᴏ :’).

𝟾. ᴛʜậᴛ sự ᴛᴀᴏ ʀấᴛ ᴋʜɪɴʜ ɴʜữɴɢ ᴀɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴠɪệᴄ ɴʜậɴ xéᴛ ᴛᴀᴏ ʙằɴɢ ʙᴀ ᴛừ “ɴʜÌɴ ʟÀ ʙɪẾᴛ”

𝟿. ᴛᴀᴏ . . .ᴋʜôɴɢ xɪɴʜ, ᴋʜôɴɢ ʟᴜɴɢ ʟɪɴʜ
ɴʜưɴɢ íᴛ ʀᴀ . . . ᴛᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴍàʏ.
ᴍàʏ ɴɢʜĩ ᴍàʏ ʟà ᴀɪ ? ᴍà ᴍᴀɴɢ ʀᴀ để sᴏ sáɴʜ.
xɪɴ ʟỗɪ, ᴛᴀᴏ ᴋʜáᴄ ᴍàʏ.
ɴêɴ . . . .

𝟷𝟶. ɴʜắᴍ ᴍắᴛ ʙậᴛ ᴄườɪ
– ᴍàʏ ᴛʜàɴʜ ʜề ᴛừ ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴛʜế
– Đụɴɢ ᴄʜạᴍ ɴʜᴀᴜ ᴍãɪ
– Đéᴏ ʙɪếᴛ ᴍệᴛ ʜả ᴍàʏ
– ᴛᴀᴏ ᴄʜưᴀ đụɴɢ ᴄʜạᴍ ɢì ᴛớɪ ᴍàʏ
– ᴛʜì đừɴɢ ᴄʜõ ᴍõᴍ sủᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴛᴀᴏ
– sốɴɢ ᴛʜì để ᴛᴀᴏ ᴛʜươɴɢ
– ᴄʜứ đừɴɢ để ᴛᴀᴏ ǫᴜăɴɢ xươɴɢ ᴄʜᴏ ᴍà ɢặᴍ…

𝟷𝟷.sốɴɢ ᴛʀêɴ đờɪ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʟà ᴀɪ

Đừɴɢ ᴠì “sỹ ᴅɪệɴ” ᴍà ʟàᴍ ᴋʜổ ᴄʜᴀ ᴍẹ

Đừɴɢ ᴠì “ᴛɪềɴ ʙạᴄ” ᴍà ʙáɴ ʀẻ ʟươɴɢ ᴛâᴍ

Đừɴɢ ᴠì “ʜư ᴅᴀɴʜ” ᴍà ᴋʜɪɴʜ ᴍạᴛ ɴɢườɪ đờɪ

Đừɴɢ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ “ᴋʜôɴ ɴɢᴏᴀɴ” ᴍà ʟọᴄ ʟừᴀ ᴅốɪ ᴛʀá…

𝟷𝟸. ᴛᴀᴏ ᴄầɴ ʟà ɴʜữɴɢ đứᴀ ʙạɴ ᴄʜơɪ đúɴɢ ᴋɪểᴜ

ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍấʏ đứᴀ ᴛɪểᴜ ɴʜâɴ ʜᴀʏ ᴄʜơɪ đâᴍ đểᴜ sᴀᴜ ʟưɴɢ.

𝟷𝟹. ᴛʜà ᴍấᴛ ᴅạʏ ᴍà sẽ đượᴄ ʏêɴ.

ᴄòɴ ʜơɴ ʜɪềɴ ᴍà ᴄứ ʙị ʟàᴍ ᴘʜɪềɴ

ᴄʜơɪ đàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴛʜì ᴍᴜốɴ ɢì ᴄũɴɢ ᴄó.

ᴄʜơɪ xấᴜ ᴛʜì đếɴ xươɴɢ ᴄʜÓ ᴄũɴɢ đéᴏ ᴄó ᴍà ăɴ

𝟷𝟺. ʙạɴ..!?

ᴛʀướᴄ ᴍăᴛ ᴛʜì “xã ɢɪᴀᴏ”

sᴀᴜ ʟưɴɢ xả ᴅᴀᴏ

ᴠâɴɢ! sɪêᴜ ʙạɴ, sɪêᴜ ᴋʜốɴ ɴạɴ.

𝟷𝟻. Đờɪ ǫᴜá ᴄʜáɴ ɴêɴ ᴛᴀᴏ ᴄʜả ɴɢáɴ đứᴀ ɴàᴏ

– xôɴɢ ᴠô

– ᴠà ᴛᴀᴏ sẽ ᴄʜᴏ ᴍàʏ đɪ ôᴛô ʀᴀ ɴɢʜĩᴀ Địᴀ

𝟷𝟼. ɴè ᴛʜằɴɢ ᴄʜó, ʀᴀ ɴɢʜᴇ ʙố ɴóɪ ɴàʏ, ɴɢàʏ xưᴀ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴍấᴛ ᴛʀɪɴʜ ɴᴏɴ ᴄũɴɢ ʟà ᴠì ʙố đấʏ, ʀồɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ đáɪ ỉᴀ ʀᴀ ᴄᴏɴ ᴄũɴɢ ʟà ᴅᴏ ʙố ᴄấʏ, ʀồɪ ᴍẹ ᴍàɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴍàɪ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛʜằɴɢ ǫᴜáɪ ᴛʜú, ᴍỗɪ ʟầɴ ᴄʜᴏ ʙú ᴛᴀᴏ ᴘʜảɪ đúᴛ ᴄᴜ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍồᴍ ᴍàɪ ᴠì ᴄᴏɴ ᴍẹ ᴍàɪ ᴋᴏ ᴄó ᴠú

𝟷𝟽. ᴅɪs ᴄᴏɴ ᴍẹ ᴍàʏ á. ᴍàʏ ăɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢồɪ ʀồɪ ǫᴜá, ʜếᴛ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴêɴ đɪ ᴄʜửɪ ᴘʜảɪ ᴋʜôɴɢ? ɴếᴜ ᴍàʏ đéᴏ ᴄó ᴠɪệᴄ ɢì ʟàᴍ ᴛʜì ᴍàʏ ᴅắᴛ ᴍẹ ᴍàʏ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ ᴠớɪ ᴍàʏ, xᴏɴɢ 𝟸 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛụɪ ᴍàʏ ʟộᴛ đồ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ᴍà đụ ɴʜᴀᴜ ɢɪữᴀ đườɴɢ ᴄʜᴏ đỡ ɴʜàɴ ʀỗɪ. ɴɢàʏ xưᴀ ᴛᴀᴏ đéᴏ ᴄó ᴠɪệᴄ ɢì ʟàᴍ ɴêɴ ᴛᴀᴏ ᴘʜảɪ ʜᴀʏ đɪ ǫᴜᴀ ɴʜà ᴍẹ ᴍàʏ để ʀủ ʙả ʟàᴍ ᴛʀò đó ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ sốɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢàʏ đấʏ. ᴠề ʜỏɪ ɴʜà ʜỏɪ ᴍẹ ᴍàʏ xᴇᴍ ᴄó ᴘʜảɪ ɴʜư ᴛʜế ᴋʜôɴɢ ɴʜá.

𝟷𝟾.ʙố ᴍàɪ ᴄʜửɪ ᴄʜúɴɢ ᴍàɪ 𝟷 ᴄâᴜ ɢọɴ ɴʜẹ ᴛʜôɪ ɴʜớ

𝟷𝟿. Địᴛ ᴄᴏɴ ᴍẹ, địᴛ ᴄả ʟò ᴄả ʜọ ᴄả xóᴍ ɴʜà ᴄʜúɴɢ ᴍàɪ ʀᴀ ᴄʜứ ɴɢồɪ đấʏ ʟàᴍ ᴄʜɪ ᴍà ʀáᴄʜ ᴠɪệᴄ.ʙố đã đéᴏ ᴛʜíᴄʜ ɴóɪ đếɴ ᴛʜì ᴛʜôɪ, ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ʟạɪ ᴄòɴ ᴄʜᴜ ᴄáɪ ᴍỏ ɴʜư ᴄáɪ ᴍỏ ʟồɴ ᴠàᴏ ʟàᴍ ɢì, ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴘʜắɴ ᴍẹ ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ʜếᴛ đɪ, ᴋʜôɴɢ ʙố ʟạɪ xᴜᴀ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄáɪ ɴʜà ʙố ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ʙú ʟồɴ ᴛʜì ᴄó ᴍà ɴɢộ độᴄ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄả ʟũ, ᴄả ɴúᴛ đấʏ ɴʜá..ʜãᴍ ᴠᴄʟ.ᴄòɴ ʀɪêɴɢ ᴛʜằɴɢ ᴀᴅᴍɪɴ ᴛʜì ʀᴀ đâʏ ʙố ʙảᴏ, ᴄáɪ ᴠɪệᴄ ɴʜà ᴍàʏ ᴛʜì ʙố đéᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ɴʜưɴɢ ᴄáɪ ᴠɪệᴄ ᴍàʏ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴛʜì đéᴏ ᴋʜáᴄ ɢì ᴛʜằɴɢ ɢɪà 𝟾𝟶 ɴɢồɪ sụᴄ ᴄặᴄ ᴛơ ᴛưởɴɢ ʟạɪ ʜồɪ ᴛʀᴀɪ ᴛʀẻ..ᴛʜế ɴêɴ ᴍàʏ ᴄʜᴜɪ ᴠàᴏ ᴄáɪ ʟồɴ ᴍẹ ᴍàʏ ᴍà ᴄʜếᴛ đɪ ᴄʜᴏ đẹᴘ ᴛʀờɪ..đéᴏ ʀᴀ ᴄáɪ ᴛʜể ʟồɴ ɢì…ɴãɴ

𝟸𝟶. ɴàʏ ɴàʏ , đéᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜửɪ ᴛʜì ʙố ᴄʜửɪ ᴄʜᴏ ᴍà ɴɢʜᴇ

𝟸𝟷. ʟᴏᴇ ᴛᴏᴇ ʙố ʟạɪ đậᴘ ᴄʜᴏ ᴠỡ ᴍặᴛ ᴍồᴍ ᴛʜì ɴʜư ᴄáɪ ᴄủ ᴄặᴄ ʟạɪ ᴛʜíᴄʜ ʟăɴ ᴛăɴ

ᴍặᴛ ᴛʜì ɴʜăɴ ɴʜăɴ ɴʜư ʟồɴ ʙà ɢɪà 𝟽𝟾

𝟸𝟸. ᴄặᴄ ᴄó ᴄʜà ɢɪấʏ ɴʜáᴍ ᴄʜᴏ ɴʜẵɴ ᴛʜì đừɴɢ ᴄó ʟớɴ ᴛɪếɴɢ

𝟸𝟹. ᴋʜôɴɢ ʙố ʟạɪ xẻ ʀᴀ ᴛʜàɴʜ ᴛừɴɢ ᴍɪếɴɢ ᴍà ʙôɪ ᴋɪɴʜ ᴄʜó ᴠàᴏ ᴄʜᴏ ʀáᴛ

𝟸𝟺. ᴄʜưᴀ ᴋể đầᴜ ᴛʜì ɴʜư ᴄáɪ ʙáᴛ đựɴɢ ᴘʜâɴ

-ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ʟạɪ đéᴏ đượᴄ ᴄâɴ ʙằɴɢ ɴɢóɴ ᴛᴀʏ sᴜốᴛ ɴɢàʏ ᴍóᴄ ʟồɴ ᴄʜó ɴêɴ ᴄùɪ ʟà ᴘʜảɪ

𝟸𝟻. ᴍɪệɴɢ sứᴛ đéᴏ ăɴ đượᴄ ɢì ʟạɪ sᴜốᴛ ɴɢàʏ ʟảɪ ɴʜảɪ ʀᴀ ᴘʜâɴ…

𝟸𝟼. ᴄʜửɪ ᴛʜế ᴛʜôɪ ᴄʜᴏ ᴍàʏ sợ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʙố ʟạɪ ʙᴀɴʜ ᴍồᴍ ᴍàʏ ʀᴀ ᴍà ỉᴀ ᴠàᴏ ɴʜư ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴛʜả ʙᴏᴍ ʙ𝟻𝟸 ᴛʜì ᴄó ᴍà ᴄʜếᴛ ᴄả ʟò ᴍẹ ɴʜà ᴍàʏ. ᴄÚᴛ

TOP Những câu chửi tục tĩu đặc sắc nhất

Những câu chửi tục tĩu thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ trong thời gian vừa qua. Những câu chửi này được rất nhiều người tìm đến để trải lòng mình đối với mọi người. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

𝟷.ᴛᴏàɴ ʟà ᴅìᴍ ɴʜᴀᴜ để ᴛồɴ ᴛạɪ
– ᴀɪ ᴄũɴǫ ᴍúɴ ʟàᴍ ʙố Đờɪ
– ᴍẹ xã ʜộɪ
– ᴄʜᴀ ɢɪᴀɢ ʜồ
– ᴍá ᴛʜɪêɴ ʜạ
– xɪɴ ᴛʜưᴀ sốɴǫ ᴛʜư ᴛʜả ᴄʜᴏ đờɪ ɴó ʏêɴ ả
– ɴếᴜ đã ʟà ᴄáᴏ ᴛʜì đừɴɢ ᴛậᴘ ᴅɪễɴ ᴛʜàɴʜ ɴᴀɪ
– ᴄòɴ ɴếᴜ đã ᴄố ɢắɴɢ ᴅɪễɴ ʜơᴘ ᴠᴀɪ ..
– ᴛʜì ᴠề sᴀᴜ đừɴɢ ʟộ ʀᴀ ᴄáɪ đᴜôɪ ᴄʜồɴ ɢɪả ᴛạᴏ

𝟸.ʙạɴ ơɪ sốɴɢ ᴛʜậᴛ đɪ
– Áᴄ ᴛʜì áᴄ ʜẳɴ để ᴛᴀᴏ ɢʜê
– ᴛốᴛ ᴛʜì ᴛốᴛ ʟᴜôɴ ᴄʜᴏ ᴛᴀᴏ ɴể
– ᴄʜứ đừɴɢ ᴄó ʟúᴄ ɴàʏ ʟúᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴠậʏ ʙɪếᴛ đườɴɢ đâᴜ ᴛᴀᴏ ɴé
– Đừɴǫ ᴄó ᴍở ᴍồᴍ ʀᴀ ɴóɪ ᴛᴀᴏ ᴄʜơɪ ᴋᴏ đẹᴘ

𝟹.ᴍàʏ đừɴɢ sᴏ sáɴʜ ᴛᴀᴏ ᴠớɪ ɴó
_ᴠì ɴó ʟà ᴄʜó ᴄòɴ ᴛᴀᴏ ʟà ɴɢườɪ
_ᴍàʏ đừɴɢ ʙậᴛ ᴄườɪ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ đɪềᴜ đó
_ᴠì ᴄả ᴍàʏ ᴠà ɴó đềᴜ ᴄʜó ɴʜư ɴʜᴀᴜ

𝟺.ᴛᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟᴏạɪ ᴛʜù ᴅᴀɪ…
– ɴʜưɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴅạɴɢ ɴʜớ ʟâᴜ…
– ᴛᴀᴏ ᴋ ᴛʜèᴍ ᴛʀả ᴛʜù đâᴜ…
– ɴʜưɴɢ ᴄòɴ ʟâᴜ ᴛᴀᴏ ᴍớɪ để ʏêɴ ᴄʜᴏ ᴍà sốɴɢ…

𝟻.ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʜì ʜɪểᴜ
• ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ᴛʜì đừɴɢ ᴘʜÁᴛ ʙɪỂᴜ…. ᴠà…..
• ʙạɴ ᴛʜâɴ ᴄʜỉ ʟà ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄáɪ ɢọɪ…
• ᴄòɴ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴍớɪ ʟà ʟúᴄ ɴʜậɴ ʀᴀ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ʙạɴ ᴛʜâɴ =))

𝟼.xã ʜộɪ đổɪ ᴍàᴜ
– ʟàᴍ ɴɢườɪ ᴛʜì ᴋʜó, ʟàᴍ ᴄʜó ᴛʜì ᴅễ ..!!
– sốɴɢ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ɴɢʜĩ
– ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, xã ʜộɪ ʙᴏɴ ᴄʜᴇɴ !!
– sốɴɢ ɴɢʜèᴏ, sốɴɢ ᴋʜó ᴄʜứ đừɴɢ sốɴɢ ᴄʜÓ

𝟽.ᴄʜê ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ xấᴜ, ᴄó ʟàᴍ ʙạɴ đẹᴘ ʜơɴ ᴋʜôɴɢ?
*ᴄʜê ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴɢᴜ, ᴄó ʟàᴍ ʙạɴ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʜơɴ ᴋʜôɴɢ?
*xỉ ɴʜụᴄ ᴀɪ đó,ᴄó ᴅúᴘ ʙạɴ ᴛăɴɢ ɢɪá ᴛʀị ᴠăɴ ʜóᴀ ᴋʜôɴɢ?
*ʟàᴍ đᴀᴜ ᴋʜổ ᴀɪ đó,ᴄó ᴄʜắᴄ ʙạɴ sẽ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʜơɴ ᴋʜôɴɢ?
….ʙởɪ ᴠậʏ, đừɴɢ ᴄố ᴛỏ ʀᴀ ᴍìɴʜ ʜᴏàɴ ʜảᴏ!
ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜửɪ ᴛụᴄ ᴛʜâᴍ độᴄ ʙá đạᴏ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ ᴍọɪ ᴛʜờɪ đạɪ 𝟷

𝟾.ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ Đờɪ ʜɪểᴜ …
– ᴛʜế ɴàᴏ ᴍớɪ ʟà ᴄᴏɴ ɴɢườɪ …
– ᴋʜ ᴄʜơɪ ᴄ.ʜó ! ᴄũɴɢ đ.é* ᴄʜơɪ đểᴜ ! ᴄàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ɴịɴʜ =))
– ᴄʜứᴏɴɢᴏᴏɴɢ ɴʜư ᴀɪ ᴋɪᴀ =;
– ᴛʀướᴄ ᴍặᴛ ᴛʜì đẹᴘ đẽ ɴʜư ᴛɪêɴ !
– sᴀᴜ ʟưɴɢ ʟạɪ ᴠô ʙɪêɴ ɴʜư ᴄ.ʜó !

𝟿.ʙạɴ ʙè …
– ᴛʜấʏ ɢɪàᴜ ᴛʜì ɴịɴʜ .
– ᴛʜấʏ ɴɢʜèᴏ ᴛʜì ᴋʜɪɴʜ.
– ᴄũɴɢ ᴅễ ʜɪểᴜ ᴛʜôɪɪ . . .
– xã ʜộɪ ʙâʏ ɢɪờ.
– ᴄáɪ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ đã ʜấᴛ đổ ᴄáɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴍấᴛ ʀồɪ .

𝟷𝟶.ᴄứ sᴏɪ ɢươɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠàᴏ
. ʀồɪ đếᴍ ʜếᴛ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ʙạɴ đɪ ɴʜé : ʙạɴ ᴛʜâɴ ʏêᴜᴜᴜᴜ

sốɴɢ – ʟà ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ đɪềᴜ

Đừɴɢ ᴛỏ ᴠẻ ᴍáᴜ ʟɪềᴜ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴍáᴜ ɴãᴏ

ɴʜᴀ ᴘạɴ

– ᴛʜíᴄʜ ɴổɪ ᴠà ᴄʜơɪ ᴛʀộɪ ᴛᴀᴏ sẽ ᴄʜᴏ ᴍàʏ ʟêɴ ɴɢôɪ….
– Đú ʙẩɴ ᴍà sấᴄ ᴍàʏ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴄứ ʟêɴ ᴍâᴍ ᴛʀêɴ ᴍà ɴɢồɪ!!!
-ᴄó đɪềᴜ ᴍàʏ ʟêɴ ɴʜớ ʀằɴɢ…..
-ɢɪữᴀ ᴄʜó ᴠớɪ ɴɢườɪ sẽ ᴄʜẳɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄó sự ᴄôɴɢ ʙằɴɢ.,
– ʟáᴏ ɴʜáᴏ ʟà ᴛᴀᴏ ᴠùɪ ᴅậᴘ ᴛʜẳɴɢ! !!
– ᴅù ᴄó ᴄố ᴛʜể ʜɪệɴ ʜᴀʏ ʟà đᴀɴɢ ɴɢᴜỵ ʙɪệɴ ᴛʜì ấɴ ᴛượɴɢ ᴄủᴀ ᴍàʏ ᴄʜỉ ʟà 𝟷 ᴛɪếɴɢ ẳɴɢ !!
– sốɴɢ ʜẳɴ ʜᴏɪ ᴛᴀᴏ ᴄòɴ ᴘʜụᴄ ɴʜᴀ

𝟷𝟷. ᴄᴜộᴄ đờɪ ɴàʏ ảᴏ ʟắᴍ
ᴄáɪ xã ʜộɪ ɴàʏ ɢɪả ᴛạᴏ ʟắᴍ…
ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜíᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴄʜỉ ᴠì ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ
ʏêᴜ ɴʜᴀᴜ ʙởɪ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ
Đượᴄ ᴍấʏ ɴɢườɪ đếɴ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ʙằɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜữ “ᴛʜậᴛ ʟòɴɢ” ???
ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴍà..
– ɢɪàᴜ ᴛʜì ᴛʜíᴄʜ
– ɴɢʜèᴏ ᴛʜì ᴋʜɪɴʜ
– xấᴜ ᴛʜì ᴄʜê
– ᴍà xɪɴʜ ᴛʜì ᴛáɴ
• Đúɴɢ ʟà ᴄᴜộᴄ sốɴɢ.. ᴛʜậᴛ ʟòɴɢ ᴛʜì íᴛ ᴍà ɢɪả ᴛạᴏ ᴛʜì ǫᴜá ɴʜɪềᴜ!!

𝟷𝟸.sốɴɢ ᴄʜᴏ đáɴɢ 
• Đừɴɢ ᴠì ᴍù ǫᴜáɴ ᴍà ᴍấᴛ đɪ ᴛìɴʜ ʙạɴ
• ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴛʜì ʜɪểᴜ
• ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ᴛʜì đừɴɢ ᴘʜÁᴛ ʙɪỂᴜ :-ᴊ
ᴠ ᴠ ᴠà…..
• ʙạɴ ᴛʜậɴ ᴄʜỉ ʟà ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄáɪ ɢọɪ
• ᴄòɴ ʜᴏàɴɢ ᴄảɴʜ ᴍớɪ ʟà ʟúᴄ ɴʜậɴ ʀᴀ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ʙạɴ ᴛʜâɴ =))

𝟷𝟹.ɴàʏ ᴀɴʜ ɴếᴜ ᴄứ ʟêɴ ɢɪườɴɢ ᴠs ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴍà ʙị ɢọɪ ʟà ĐĨ…..
ᴛʜì ĐĨ ĐỰᴄ ʟà ɴɢʜề ᴄủᴀ ʜàɴɢ ᴠạɴ ᴛʜằɴɢ đàɴ ôɴɢ

𝟷𝟺. – sốɴɢ ở xã ʜộɪ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʟà ᴀɪ
– Đừɴɢ ᴅở ɢɪọɴɢ ᴛᴀ đâʏ ᴍà xᴇᴍ ᴛʜườɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ
– Đừɴɢ ᴠộɪ xᴇᴍ xéᴛ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴍàʏ ᴛʜốɪ ɴáᴛ
– Đừɴɢ xᴇᴍ ʜọ ʟà sỏɪ ᴄáᴛ, ᴋʜɪ ᴍàʏ ᴄʜĩ ʟà ʀáᴄ ᴛʀôɪ sôɴɢ
– ɴʜậɴ xéᴛ ʙữᴀ ʙãɪ ᴄᴏɪ ᴄʜừɴɢ ‘ Ăɴ ᴛÁᴛ ‘ ɴʜᴀ ᴄᴏɴ ᴄ.ʜó

𝟷𝟻.-ᴛᴀᴏ ɢʜéᴛ ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴛʜíᴄʜ ᴅạʏ đờɪ ᴛᴀᴏ
-ɴɢᴀɴɢ ɴɢượᴄ ᴄứɴɢ đầᴜ,ᴋʜó ʙảᴏ ɴʜưɴɢ ᴛᴀᴏ ᴋᴏ ɢɪả ᴛạᴏ ʟà đượᴄ
-ᴄứ ᴘʜáɴ xéᴛ ᴛᴀᴏ ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ᴍᴜốɴ
-ᴄʜửɪ ᴛᴀᴏ ʟà ʀáᴄ ʀưởɪ sᴀᴏ ᴄòɴ ᴛʜíᴄʜ ʙớɪ ᴍóᴄ ᴛᴀᴏ ʟêɴ
-Đéᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜốɪ àʜ
-ᴛʜèᴍ ɴɢửɪ ʜᴀʏ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ Đéᴏ ʙằɴɢ ʀáᴄ ʀưởɪ

𝟷𝟼.ᴍàʏ ɴóɪ ᴛᴀᴏ ɢɪả ᴛạᴏ…. ᴜᴋ ᴛʜì ᴛᴀᴏ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ
*ɴʜưɴɢ ᴍàʏ ᴀʜ …xã ʜộɪ ɴàʏ ʙᴏɴ ᴄʜᴇɴ ʟắᴍ…ᴛốᴛ xấᴜ ʟẫɴ ʟộɴ
*ᴄᴏɴ ɴɢườɪ…sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɪ xã ʜộɪ ɴàʏ …ᴀɪ ᴍà ᴄʜẳɴɢ ɢɪả ᴛạᴏ
*ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ…ʜọ ᴄó ɢɪáᴍ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ɢɪả ᴛạᴏ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɪ
*ʙởɪ ᴠì…ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ʟắᴍ ᴍàʏ ạ
ĐỜɪ ᴍÀ

𝟷𝟽.-ᴇᴍ ʟà ᴄô ɢáɪ ᴍặᴄ áᴏ ᴍàᴜ đỏ
-ᴍɪệɴɢ ʟᴜôɴ ᴍắɴɢ ᴍỏ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴛʜươɴɢ ᴀɴʜ
-ᴄô ấʏ ʟà ɴɢườɪ ᴍặᴄ ᴠáʏ xᴀɴʜ
-ʟòɴɢ ᴅạ ᴄʜᴀɴʜ ᴄʜᴜᴀ ʜơɴ ᴄ𝟶ɴ ᴄʜó.

𝟷𝟾.-ᴇᴍ sẽ ᴠɪếᴛ ᴛêɴ ᴀɴʜ ɴɢàɴ ʟầɴ ʟêɴ ᴄáᴛ
– để sóɴɢ ɴɢàɴ ʟầɴ ᴛáᴛ ᴠỡ ᴍặᴛ ᴀɴʜ ʀᴀ

𝟷𝟿.-ᴛᴀᴏ sốɴɢ sᴀᴏ ᴛᴀᴏ ᴛự ʙɪếᴛ
ᴋᴏ ᴄầɴ ʟũ đựᴀ ᴄựᴀ ɴʜư ᴛụɪ ʙᴀʏ ᴘʜáɴ xéᴛ
ᴛᴀᴏ sɪɴʜ ʀᴀ ᴋᴏ ᴄʜìᴜ ʟòɴɢ ᴛấᴛ ᴄả
ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ᴛᴀᴏ ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ᴊ ᴛᴀᴏ ᴍᴜốɴ
ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ʟà ᴘᴀ ᴍá ʜᴀʏ ᴊ ᴛᴀᴏ
Đừɴɢ xéᴛ ɴéᴛ ᴋẻᴏ xáᴄʜ ᴅéᴘ ᴠề ɴʜᴀ ᴍéᴄ ᴍá

Hi vọng với loạt những câu chửi hay và chất nhất trên facebook, sẽ giúp cho những ai đang săn lùng những câu chửi bạn đểu thâm thúy, những câu chửi bọn khốn nạn có thể tìm thấy cho mình những câu chửi chất nhất, để dằn mặt bọn bạn đểu, bạn chó. Thân Ái!

Các Câu Chửi - Tags: