#101 Những câu chửi người yêu lăng nhăng cực phũ bằng tiếng anh

Với bạn hình phạt thích đáng nhất cho những đứa người yêu lăng nhăng, thích phản bội này là gì? Chắc hẳn đó là những câu chửi người yêu bằng tiếng Anh phũ nhất và “truất” nhất rồi. Những câu chửi xéo người yêu cũ cực “phũ” và cực chất để những đứa người yêu thích lợi dụng người khác, thích làm tổn thương người khác biết rằng, yêu được thì yêu, mà không yêu được thì biến.

1. Những câu chửi người yêu lăng nhăng bằng tiếng Anh chất nhất

Những câu chửi người yêu lăng nhăng bằng tiếng Anh chất nhất. Những câu chửi khéo người yêu cũ bằng tiếng anh cực thâm thúy, cực sắc bén để những đứa người yêu thích phản bội sống biết điều hơn, yêu tử tế hơn.

Shut up!
Câm miệng!

Get lost.
Cút đi.

You’re crazy!
Mày điên rồi !

Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?

I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao.

Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/nhĩu tao.

You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi.

You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật.

It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày.

Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?

Who says?
Ai nói thế ?

Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế.

Drop dead.
Chết đi.

You bastard!
Đồ tạp chũng.

That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.

I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe.

Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa.

Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc!

That’s terrible.
Gay go thật.

Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi!

I detest you!
Tao câm hận mày!

Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?

You bitch!
Đồ ch* đẻ!

F*** off!
Biến đi!

Knucklehead.
Đồ đần độn.

Damn it! ~ Shit!
Chết tiệt.

Who the hell are you?
Mày là thằng nào vậy?

Son of a bitch.
Đồ (tên) chó má.

Asshole!
Đồ khốn!

Nonsence!
Vô lý!

Up yours!
Đồ dở hơi!

How irritating!
Tức quá đi!

Don’t be such an ass.
Đừng có ngu quá chứ.

You’re a such a jerk!
Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)

Are you an airhead?
Mày không có óc à?

Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
Biến đi! Cút đi!

That’s it! I can’t put up with it!
Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!

You idiot!( What a jerk!)
Thằng ngu!

What a tightwad!
Đồ keo kiệt!

Damn it!
Mẹ kiếp!

Go away!I want to be left alone.
Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.

Shut up , and go away!You’re a complete nutter!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng!

You scoundrel!
Thằng vô lại !

Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao!

Do you wanna die?(Wanna die?)
Mày muốn chết à?

You’re such a dog.
Thằng chó này.

You really chickened out.
Đồ hèn nhát.

Những câu chửi người yêu lăng nhăng, người yêu cũ cực phũ bằng tiếng Anh sẽ là những câu chửi thâm để dằn mặt những đứa người yêu cũ thích lợi dụng tình yêu để mang đến tổn thương cho người khác.

Các Câu Chửi - Tags: